Film – prezentujący główne funkcjonalności

Film prezentujący główne możliwości elektronicznego systemu do ewidencji i obiegu elektronicznych wniosków urlopowych w firmie.

  • składanie wniosku urlopowego przez pracownika,
  • akceptację wniosku przez przełożonego,
  • podgląd kalendarza urlopów firmy,
  • wgląd w tabelę urlopów podwładnych pracowników, 
  • karta/wniosek urlopowy w formacie PDF, do wydruku, 
  • kartoteka urlopów pracowników,
  • możliwość zrobienia i zaakceptowania planu urlopowego, 
  • definiowanie uprawnień użytkowników,
  • komórek organizacyjnych.