Zapraszam do kontaktu

G2Soft Sp. z o.o.

Chętnie odpowiem na pytania, proszę dzwonić lub mailować:

Rafał Gajewski

tel.: 602-483-098

e-mail: kontakt@jesturlop.pl

G2Soft Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa
NIP: 5252763361, KRS: 0000748837

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 5000zł, nr KRS: 0000748837