Elektroniczna Ewidencja Urlopów – informacje

Kadry/HR – Ewidencja Urlopów

Uprawniona osoba widzi urlopy wszystkich pracowników. Ma do dyspozycji całą ewidencję urlopów,

 • wnioski urlopowe pracowników,
 • kalendarz urlopowy wszystkich osób w firmie,
 • plany urlopowe pracowników,
 • informacje ile każdy pracownik ma urlopu wypoczynkowego, na żądanie, z zeszłego roku,
 • ile urlopu wykorzystała każda osoba na dzień dzisiejszy,
 • zestawienia i tabele urlopów.

Kalendarz Urlopowy Firmy

Na kalendarzu zaznaczone są:

 • święta i dni wolne w firmie (administrator może dodać firmowe dni wolne),
 • zaakceptowane urlopy pracowników,
 • elektroniczne wnioski urlopowe oczekujące na akceptację,

Elektroniczne Wnioski Urlopowe

– krok po kroku

Pracownik – wypełnienie wniosku

 • dostępne jest kilkanaście rodzajów wniosków urlopowych,
 • pracownik ma na jasną informację ile zostało mu dni urlopu np. wypoczynkowego, na żądanie, zaległego,
 • na kalendarzu zaznaczone są dni wolne od pracy, zdefiniowane przez administratora,
 • liczba dni urlopu do wykorzystania jest przeliczana automatycznie i na bieżąco.
 • jeśli dla pracownika zdefiniowany został harmonogram pracy (w które dni po ile godzin pracuje) to godziny urlopów zdejmowane są zgodnie z harmonogramem.

Wysłanie Wniosku Urlopowego – elektronicznie

W momencie wysłania wniosku przez pracownika, wersja elektroniczna trafia w programie do bezpośredniego przełożonego pracownika. Dodatkowo, w zależności od ustawień, wniosek urlopowy w formacie PDF może zostać wysyłany e-mailem do kadr, przełożonego oraz do pracownika składającego wniosek.

Przełożony – akceptacja lub odrzucenie

Uprawniony pracownik, czyli przełożony (kierownik) lub pracownik Kadr, może złożony przez pracownika Elektroniczny Wniosek Urlopowy zaakceptować lub odrzucić.

Wcześniej może zapoznać się z Kalendarzem Urlopowym całej Firmy.

O rozpatrzeniu Wniosku (pozytywnym lub negatywnym) powiadamiany jest e-mailem pracownik.

Istnieje możliwość ustawienia dwustopniowej akceptacji urlopów. Najpierw wniosek akceptuje kierownik pracownika, a następnie kolejna uprawniona/ustawiona osoba (np. dyrektor). Dla każdej komórki organizacyjnej można ustawić inna osobę akceptującą.