Ewidencja Urlopów – informacje 

Kadry – Ewidencja Urlopów

Uprawniona osoba widzi urlopy wszystkich pracowników. Ma do dyspozycji całą ewidencję urlopów,

 • wnioski urlopowe pracowników,
 • kalendarz urlopowy wszystkich osób w firmie,
 • plany urlopowe pracowników,
 • informacje ile każdy pracownik ma urlopu wypoczynkowego, na żądanie, z zeszłego roku,
 • ile urlopu wykorzystała każda osoba na dzień dzisiejszy.

Kadry – Kalendarz Urlopowy Firmy

Na kalendarzu zaznaczone są:

 • święta i dni wolne w firmie,
 • zaakceptowane urlopy pracowników,
 • wnioski urlopowe oczekujące na akceptację,

Elektroniczne Wnioski Urlopowe

– krok po kroku

Pracownik – wypełnienie wniosku

 • dostępne jest wiele rodzajów wniosków urlopowych,
 • pracownik ma na jasną informację ile zostało mu dni urlopu np. wypoczynkowego, na żądanie, zaległego,
 • na kalendarzu zaznaczone są dni wolne od pracy, zdefiniowane przez administratora,
 • liczba dni urlopu do wykorzystania jest przeliczana automatycznie i na bieżąco.

Wysłanie Wniosku Urlopowego

W momencie wysłania wniosku przez pracownika, wersja elektroniczna trafia w Systemie do bezpośredniego przełożonego pracownika. Dodatkowo, w zależności od ustawień, wniosek urlopowy w formacie PDF może zostać wysyłany e-mailem do kadr, przełożonego oraz do pracownika składającego wniosek.

Przełożony – akceptacja lub odrzucenie

Uprawniony pracownik, czyli przełożony lub pracownik Kadr, może złożony przez pracownika Wniosek Urlopowy zaakceptować lub odrzucić.

Wcześniej może zapoznać się z Kalendarzem Urlopowym całej Firmy.

O rozpatrzeniu Wniosku (pozytywnym lub negatywnym) powiadamiany jest e-mailem pracownik.