Plan Urlopów – główne funkcjonalności

Pracownik – plan urlopów w kalendarzu

 • widoczne zdefiniowane dni świąteczne i urlopowe,
 • administrator firmy może ustawić dodatkowe dni wolne,
 • pracownik może w kalendarzu zaznaczyć planowane dni swojego urlopu,
 • można modyfikować swój plan urlopów do czasu, aż przełożony
  zatwierdzi kalendarz urlopów.

Przełożony – przeglądanie i akceptacja planu urlopów – tabela z zestawieniem planów

 • widać zbiorczą tabelę/zestawienie planów urlopowych wszystkich pracowników danej komórki organizacyjnej w firmie,
 • jest informacja ile pracownik ma dni urlopu do zaplanowania, a ile już urlopu zaplanował,
 • kierownik komórki może zaakceptować lub zmienić plan urlopów pracownika.

Kadry/HR – pełen podgląd planu urlopów, całej firmy

 • dostęp do planu urlopowego wszystkich pracowników firmy,
 • widok w formie tabeli z możliwością wyboru komórki organizacyjnej,
 • lub widok w formie kalendarza planu urlopów pojedynczego pracownika.