Plan Urlopów – funkcjonalności

Pracownik – plan urlopów w kalendarzu

 • widać zdefiniowane dni świąteczne i urlopowe,
 • można w kalendarzu zaznaczyć plan dni swojego urlopu,
 • można modyfikować swój plan urlopów ale do czasu, aż przełożony
  zatwierdzi kalendarz urlopów.

Przełożony – przeglądanie i akceptacja planu urlopów – zestawienie urlopów

 • widać zbiorczą tablę/zestawienie planów urlopowych wszystkich pracowników danej komórki organizacyjnej,
 • jest informacja ile pracownik ma dni urlopu do zaplanowania, ile już urlopu zaplanował,
 • kierownik komórki może zaakceptować lub zmienić plan urlopów pracownika.

Kadry – pełen podgląd planu urlopów całej firmy

 • dostęp do planu urlopowego wszystkich pracowników firmy,
 • widok w formie tabeli z możliwością wyboru całej komórki organizacyjnej,
 • widok w formie kalendarza planu urlopów pojedynczego pracownika.