Rejestracja Czasu Pracy

Czas Wypełniany przez Pracownika

 • Pracownik może samodzielnie wpisywać faktyczne godziny pracy.
 • Kierownik może edytować czas pracy swoich podwładnych
 • Na koniec dnia/miesiąca kierownik może zatwierdzić godziny pracownika.
 • Zatwierdzone godziny nie mogą być już zmodyfikowane.

Rejestracja Czasu Pracy – czytnik QR-kodów

 • Czas pracy można również rejestrować przy wykorzystaniu czytnika QR-kodów pracowników.
 • Bezpłatną aplikację do skanowania kodów można zainstalować na dowolnym tablecie z Androidem i umieścić np. na recepcji.
 • Pracownik wchodząc do pracy, do recepcji, pokazuje swój QR-kod do czytnika (otwarty w telefonie lub wydrukowany).
 • Administrator firmy może włączyć kody jednorazowe.
 • Tak zarejestrowany czas pracy widoczny jest on-line w systemie.
 • Kierownik i administrator mają bieżący podgląd czasu pracy pracowników np. w tabeli.

Zbiorczy podgląd zarejestrowanego czasu pracy

 • Kierownik komórki organizacyjnej widzi czas pracy wszystkich swoich podwładnych.
 • Miesięczna tabela z czasem pracy.

Kadry/HR – pełen podgląd rejestracji czasu pracy, całej firmy

Na karcie czasu pracy widać kolumny:

 • zarejestrowany czas pracy,
 • zaplanowany czasem pracy (utworzony wcześniej harmonogram pracy),
 • bilansem czasu pracy,
 • zaakceptowane wnioski nieobecności, np. urlop wypoczynkowy w danym dniu,
 • możliwość pokazania/ukrycia kolumn na karcie czasu pracy przez administratora firmy.