Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma G2Soft Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000748837.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Odwiedzając naszą stronę zostawiasz adres IP oraz podpis przeglądarki. Są to dane potrzebne w celach analitycznych. Zakładając konto w naszym Systemie podajesz adres e-mail. Dzwoniąc do nas zapisujemy Twój numer telefonu. Możesz (ale nie musisz) podać również imię, nazwisko, firmę, stanowisko, ilość dni urlopu swoich pracowników. W logach serwera odkłada się adres IP. Te dane są potrzebne do poprawnego świadczenia usługi elektronicznej Systemu Urlopowego. Do przetestowania systemu sugerujemy podanie danych testowych pracowników (np. zmienione nazwisko). Natomiast do przejścia na produkcję – musimy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Twoich pracowników w naszym Systemie. Po podpisaniu umowy, jako administrator firmy, możesz dodawać/edytować/usuwać dane swoich pracowników/użytkowników.

Jeśli jesteś pracownikiem firmy która korzysta produkcyjnie z naszego Systemu, Twoje dane zostały nam powierzone do przetwarzania przez Twojego administratora danych osobowych, na podstawie podpisanej obustronnie umowy powierzenia.

Ciasteczka

Nasza strona i System korzystają z ciasteczek (cookies). Możesz je wyłączyć lub usunąć w przeglądarce.

Logi

W logach Systemu i serwera znajdują się informacje o wybranych działaniach użytkowników, w szczególności informacje o błędach. Ich regularne przeglądanie przez programistę pozwala naprawiać zauważone problemy.

Szyfrowanie

Serwis działa przy wykorzystaniu szyfrowanej transmisji HTTPS, dzięki czemu wpisywane dane nie są podglądane przez osoby postronne. Hasło użytkownika do Systemu jest szyfrowane (hashowane).

Jak długo przechowujemy twoje dane

Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres jednego roku od czasu ostatniego logowania – w przypadku konta testowego. W przypadku wygaśnięcia umowy powierzenia z Twoim Administratorem – dane zostaną usunięte maksymalnie w ciągu 3 miesięcy – w przypadku braku odpowiedzi dot. przedłużenia umowy powierzenia. I w ciągu 7 dni – w przypadku rozwiązania umowy lub informacji aby dane usunąć. Administrator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego usunięcia danych osobowych i kont użytkowników.

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdy użytkownik o uprawnieniu administratora firmy może dokonać wglądu, korekty albo skasować informacje osobiste/dane, swoje lub swoich pracowników w dowolnej chwili w Systemie. Administrator może również przeglądać, modyfikować i usuwać informacje/dane. Jako administrator firmy możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych i Twojej firmy będących w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych, finansowych albo bezpieczeństwa. Jeśli Twoje dane zostały nam powierzone przez Twojego Administratora (Twoją firmę), w szczególności przez niego wprowadzone do Systemu, to tylko on może dokonać korekty Twoich danych lub ich usunięcia (on jest administratorem Twoich danych które powierzył nam do przetwarzania). Masz również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.

Gdzie przesyłamy dane

Twoje dane mogą być przesyłane do firm zewnętrznych z których usług korzystamy tj.: firm hostingowych/VPS u których mamy serwery, biura rachunkowego, Google.

Powiadomienia e-mail

Zakładając konto zgadzasz się na otrzymywanie od nas e-maili dot. Systemu Urlopowego, w szczególności z informacją o założeniu konta, i składanymi przez Ciebie urlopami lub nieobecnościami Twoich pracowników. Powiadomienia e-mail o nieobecnościach można wyłączyć w Systemie.

Dane kontaktowe

Adres do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt@jesturlop.pl.
Adres pocztowy: G2Soft Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa.

 

Informacja dotycząca Kalendarza Google (Google Calendar)

  • Użytkownik ma możliwość podłączenia swojego Kalendarza Google do systemu jesturlop.pl.
  • W momencie podłączenia tworzony jest nowy, oddzielny kalendarz o nazwie „Nieobecności”.
  • Po każdym zaakceptowaniu nieobecności przez Przełożonego, do utworzonego wcześniej Kalendarza Google „Nieobecności” zostanie automatycznie dodana nieobecność Użytkownika.
  • W każdym momencie Użytkownik może odłączyć swój Kalendarz.

Informacja dotycząca Aplikacji Mobilnej do Rejestracji Czasu Pracy przez QR Kody

  • Aplikacja skanuje QR kod przydzielony pracownikowi i przekazuje go wraz z identyfikatorem czytnika do serwera Systemu jestUrlop.
  • Przechowuje tylko identyfikator przydzielony do czytnika/aplikacji.
  • QR kod pracownika nie jest przechowywany w aplikacji (tylko przekazywany do Systemu Rejestracji Czasu Pracy jestUrlop).