Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma G2Soft Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000748837.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Odwiedzając naszą stronę zostawiasz adres IP oraz podpis przeglądarki. Są to dane potrzebne w celach analitycznych. Zakładając konto w naszym Systemie podajesz adres e-mail. Możesz (ale nie musisz) podać również imię, nazwisko, firmę, stanowisko, ilość dni urlopu pracowników. W logach serwera odkłada się adres IP. Te dane są potrzebne do poprawnego świadczenia usługi elektronicznej Systemu. Do przetestowania systemu sugerujemy podanie danych testowych pracowników (np. zmienione nazwisko).

Jeśli jesteś pracownikiem firmy która korzysta produkcyjnie z naszego Systemu, Twoje dane zostały nam powierzone do przetwarzania przez Twojego Administratora danych osobowych, na podstawie podpisanej obustronnie umowy powierzenia.

Ciasteczka

Nasza strona i System korzystają z ciasteczek (cookies). Zawsze możesz je wyłączyć lub usunąć w przeglądarce.

Logi

W logach działania systemu znajdują się informacje o wybranych działaniach w systemie, w szczególności informacje o błędach których przejrzenie przez programistę pozwoli naprawić problem. Logi nie są nikomu udostępniane.

Szyfrowanie

Serwis działa przy wykorzystaniu szyfrowanej transmisji HTTPS, dzięki czemu wpisywane dane nie są podglądane przez osoby postronne. Hasło użytkownika do systemu jest mocno szyfrowane (hashowane).

Jak długo przechowujemy twoje dane

Twoje dane będą przechowywane maksymalnie przez okres dwóch lat od czasu ostatniego logowania, a w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania umowy powierzenia z Twoim Administratorem – usunięte maksymanie w ciągu 7 dni.

Jakie masz prawa do swoich danych

Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili. Administrator również może przeglądać, modyfikować i usuwać te informacje – wystarczy zgłosić nam potrzebę usunięcia danych wysłaną z adresu e-mail zarejestrowanego w naszym systemie. Możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Jeśli Twoje dane zostały nam powierzone przez Twojego Administratora (Twoją firme), w szczególności przez niego wprowadzone do Systemu, to on może dokonać korekty Twoich danych lub ich usunięcia. Masz również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.

Administrator zastrzeba sobie prawo do wcześniejszego usunięcia danych osobowych i konta użytkownika.

Gdzie przesyłamy dane

Twoje dane mogą być przesyłane do firm zewnętrznych, z których usług korzystamy tj. firm hostingowych/VPS, biura rachunkowego, Google.

Powiadomienia e-mail

Zakładając konto zgadzasz się na otrzymywanie od nas e-maili dot. Systemu Urlopowego, w szczególności z informacją o założeniu konta, i składanymi przez Ciebie urlopami lub nieobecnościami Twoich pracowników. Powiadomienia e-mail o nieobecnościach można wyłączyć.

Dane kontaktowe

Adres do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt@jesturlop.pl.
Adres pocztowy: G2Soft Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa.

 

Informacja dotycząca Kalendarza Google (Google Calendar)

  • Użytkownik ma możliwość podłączenia swojego Kalendarza Google do systemu jesturlop.pl.
  • W momencie podłączenia tworzony jest nowy, oddzielny kalendarz o nazwie „Nieobecności”.
  • Po każdym zaakceptowaniu nieobecności przez Przełożonego, do utworzonego wcześniej Kalendarza Google „Nieobecności” zostanie automatycznie dodana nieobecność Użytkownika.
  • W każdym momencie Użytkownik może odłączyć swój Kalendarz.

Informacja dotycząca Aplikacji Mobilnej do Rejestracji Czasu Pracy przez QR Kody

  • Aplikacja skanuje QR kod przydzielony pracownikowi i przekazuje go wraz z identyfikatorem czytnika na serwer systemu jestUrlop.
  • Przechowuje tylko identyfikator przydzielony do czytnika/aplikacji.
  • QR kod pracownika nie jest przechowywany w aplikacji (tylko przekazywany do Systemu Rejestracji Czasu Pracy jestUrlop).